_images/te2000_prijimace_t12_tw15_2000x750.jpg

Produkty

Od roku 1990 vyvyjíme a vyrábíme elektroniku, za tu dobu jsme vytvořili řadu produktů. Některé byly určené pro konkrétního zákazníka nebo jednorázovou aplikaci a existují i zařízení, které s modernizačními úpravami vyrábíme dodnes. V minulosti jsme převzali jsme výrobu letecké radiostanice LS5 od původního výrobce (TESLA) a vyvinuli jsme modernizovanou verzi TX5/LS5, kterou jsme dodali většině Aeroklubů v ČR. Také náš napájecí zdroj TUPS se osvědčil v mnoha instalacích bezpečnostních ústředen. To je však historie, v současnosti jsme především zaměřeni na prvky pro varování a informování obyvatelstva. Vyrábíme škálu od koncových prvků (elektronické sirény) až po součásti rádiové infrastruktury: základnové stanice, řídící servery, zadávací pracoviště, analyzátory.

Následující seznam zahrnuje naše aktuální a nejvíce dodávané výrobky a software, nejde o všechna námi vyvinutá zařízení, takže pokud potřebujete informaci k výrobku, který zde není uveden, tak nás neváhejte kontaktovat. Jsme schopni servisovat, opravit nebo najít řešení pro všechny naše výrobky.


_images/te2000_horna_2000x750.jpg

Elektronické sirény

Elektronické sirény zajišťují varování a informování obyvatelstva v krizových situacích jako jsou například povodně, požáry nebo úniky nebezpečných látek. Jsou to samstatná zařízení s velkým akustickým výkonem. Systémy elektronických sirén jsou zcela autonomní, vybaveny akumulátory pro nejméně 72 hodin provozu. Jsou tedy nezávislé na stavu veřejných telekomunikačních či jiných sítí. Složky Integrovaného záchranného systému (IZS) mohou varovat či informovat obyvatelstvo i v situacích, kdy mobilní sítě jsou přetížené nebo nedostupné, dodávky elektrické energie odpojeny a internet nefunguje.

Elektronické sirény vyrábíme převážně ve stacionárním provedení, ale vyvinuli jsme také přenosnou sirénu Mobilhorn určenou pro (dočasnou) montáž na střechu automobilu. Tato siréna je určená především pro varování a informování v terénu.

Vyrábíme tyto elektronické sirény:

Mobilhorn - přenosná elektronická siréna

Stacionární sirény dodáváme ve výkonové škále od 250W do 1500W. Tento systém je modulární, takže by bylo teoreticky možné postavit i ještě výkonější elektronickou sirénu. Praxe ukazuje, že především z prostorových a statických důvodů je výkonnový rozsah 250 až 1500W zcela dostatečný.

Stacionární elektronické sirény se umísťují buď na střechy budov nebo na samostatně stojící stožáry. Ozvučnice (horny) elektronických sirén jsou hliníkové odlitky, které zajišťují vysokou trvanlivost a odolnost, je však třeba počítat s jejich hmotností.

Naše sirény jsou vybaveny technickými prostředky, které umožňují jejich zapojení do Jednotného systému vyrozumění a varování (JSVV) Hasičského záchranného sboru České republiky a také do jiných systémů. Je možné je začlenit do místního informačního systému (obecní rozhlas) nebo používat samostatně.


_images/te2000_casium_detail_2000x750.jpg

Varování a vyrozumění - systém JSVV

Hlavní oblastí kterou se zabýváme, jsou výrobky pro varování a vyrozumění obyvatel, který provozuje GŘ Hasičského záchranného sboru ČR. V roce 1997 jsme dodali řídící desky do vysílačů infrastruktury JSVV (tehdy označované jako SSRN - systém selektivního rádiového navěštění) a modernizovali tak rádiovou síť pro spouštění sirén a pagerů.

Protože naše rádiová infrastruktura byla spolehlivá a účinná pokračovali jsme ve vývoji a v současnosti jsme výrobci všech klíčových komponent systému JSVV. Jsme výrobci a dodavatelé základnových stanic Casium, řídících serverů Master JSVV, zadvácích programů i evidenční databáze Spark. Kromě toho dodáváme také koncové prky tohoto systému, především elektronické sirény a jejich rádiové přijímače systému JSVV.

Kromě prvků celostátního systému jsme vyvinuli systém C3NET, který je vhodný také pro lokální pokrytí menšího území. Tento systém je nasazen v JE Temelín pro ovládání sirén uvnitř areálu jaderné elektrárny a od roku 2019 také v areálu ocelárny Liberty Ostrava a.s. (dříve Nová Huť). C3NET lze provozovat buď samostatně jako zcela autonomní systém nebo je možné jeho propojení s JSVV Hasičského záchranného sboru ČR.

Přijímače pro koncové prvky JSVV

 • T12 - nejnovější sirénový přijímač vyráběný v provedení pro elektronické (T12) i motorové rotační (T12R) sirény.

 • T9 - nejrozšířenější sirénový přijímač, existuje přez 3000 instalací. Roku 2020 byl modernizován a nahrazen přijímačem T12R.

 • T9 MSKP - přijímač pro obousměrný systém MSKP.

 • T9GSM - ovládání elektronické sirény pomocí GSM telefonu

 • T11, T10, DSE P2A, P2C, P2M DIN - již nevyráběné sirénové přijímače.

Infrastruktura JSVV

 • CASIUM (v současnosti 151 vysílačů pokrývá celou ČR)

 • MASTER JSVV (11 masterů řídí jednotlivé regiony ČR)

 • Dohledové pracoviště (na všech regionech + celostátní)

 • Analyzátory JSVV (kuříkový a koplexní tester datagramů)

Zadávací pracoviště (dodáno přes 300 licencí SW)

 • CENTRUM pro celostátní (GŘ HZS) a krajská OPIS HZS

 • ALARM pro HZS, SÚJB, JE Temelín a Dukovany…

 • JPO pro svolávání jednotek požární ochrany

 • SirenTSC pro ovládání z dotykového panelu

Celostátní evidence SPARK

Slouží pro evidenci prvků JSVV, motorových i elektronických sirén, sirénových přijímačů, zadávacích pracovišť i vysílačů infrastruktury. SPARK zajišťuje přidělování adres koncových prvků a udržuje jejich jedinečnost v rámci celé ČR.

Maintenance JSVV

 • kuříkový analyzátory JSVV

 • koplexní tester datagramů

 • školení pracovníků opravárenského závodu HZS ČR

 • učebna v institutu ochrany obyvatelstva


_images/te2000_concentrator_bile_se_stinem_2000x729.jpg

MSKP - monitorovací systém koncových prvků

Kromě prvků celostátního systému JSVV jsme vyvinuli systém MSKP pro diagnostiku koncových prvků. Tento systém využívá rádiovou síť C3NET, která je vhodná také pro lokální pokrytí menšího území.

Lokální verze MSKP je nasazena v JE Temelín pro ovládání sirén uvnitř areálu jaderné elektrárny a od roku 2019 také v areálu ocelárny Liberty Ostrava a.s. (dříve Nová Huť). MSKP-C3NET lze provozovat buď samostatně jako zcela autonomní systém nebo je možné jeho propojení s JSVV Hasičského záchranného sboru ČR.

Pro systém MSKP vyrábíme tyto zařízení:

 • PSD - koncentrator, radiostanice infrastruktury

 • Master - řídící server

 • Dohledové pracoviště

 • TW15 - koncový prvek infrastruktury

 • Měřící ústředna (čidlo NH3, radioaktivita)

 • TAOS - informační koncový prvek MSKP

Další výrobky

 • TX5 digitální řízení letecké radiostanice. (dodáno více než 250ks pro Aerokluby i soukromníky v ČR i SR)

 • TUPS zálohovaný zdroj 12V. (dodáno >2000ks do ČR i SR)

 • KSCS komunikační modul pokladen (dodáno téměř do všech poboček České Spořitelny)