../_images/te2000_maestro_klavesnice_200x200.png

Elektronická siréna Maestro

Sirény řady Maestro jsou určené pro ozvučení rozsáhlých městských a průmyslových lokalit, veřejných prostranství, sportovních stadionů a rozlehlých výrobních komplexů. Sirény Maestro se vyznačují výbornými akustickými vlastnostmi, díky kterým mohou být využívány k hlášení nejen akustických poplachů, ale také mluveného slova, včetně živého hlášení. Díky tomu výrazně převyšují funkcionalitu dosud používaných rotačních sirén.

Siréna Maestro kvalitně reprodukuje:

  • varovné signály (zvuky imitující rotační sirénu)

  • verbální informace (hlasové zprávy uložené v paměti sirény)

  • tísňové informace (přímý hlasový vstup z mikrofonu, radiostanice, VKV)

  • akustické signály z externího zdroje modulace (městský rozhlas, BMIS)

Základní vlastnosti sirén Maestro

  • provoz z baterií zajišťuje činnost i při výpadku napájecí sítě

  • zapojení do integrovaného záchranného systému

  • vzdálené monitorování stavu sirény při zapojení do radiové sítě systému MSKP

  • možnost propojení s městským rozhlasem a se systémy rádiového přenosu hlasu

  • lokální spouštění a diagnostika stavu přímo z panelu sirény (mikrofonní vstup)

  • aktivace místním tlačítkem (možno umístit na budově pod ochranným sklem)

Elektronické sirény Maestro mají modulární konstrukci, která umožňuje sestavit sirénu podle konkretních požadavků zákazníka. Sirény vyrábíme s výstupním výkonem ve škále hodnot 250W, 500W, 750W, 1000W, 1500W.

Sirénu lze ovládat dálkově pomocí celostátní rádiové sítě JSVV Hasičského záchranného sboru ČR, nebo místně pomocí vestavěného ovládacího terminálu. Sirénu je možné vybavit ovládacími moduly pro jiné systémy například pro spouštění z ústředny místního rozhlasu nebo pro ovládání z GSM sítě pomocí mobilního telefonu. Sirénu lze také dodat v provedení pro zapojení do systému MSKP Duplex 1. nebo 2. generace.

Provedení

Siréna Maestro se skládá z rozvaděče a hlavy sirény. Rozvaděč je konstruovaný s vnitřními dveřmi a je uzamykatelný. Na vnitřních dveřích je pouze membránová klávesnice řídící jednotky. Elektronika včetně silové části je uzavřena za vnitřními dveřmi, takže je zajištěna bezpečnost obsluhy. Hlava sirény obsahuje podle výkonové verze sirény 2 až 12 akustických jednotek. Pro uchycení ozvučnic se používá ocelový sloup venkovního průměru 114 mm, na horním konci zabezpečený proti zatékání vody kloboukem (hliníkový odlitek). Součástí je anténa BDA 171 pro příjem ovládání JSVV.


Ke stažení: Technický popis sireny Maestro.pdf